331-999-0071

סכם רישיון למשתמש קצה

הסכם רישיון למשתמשי קצה

עודכן לאחרונה: אפריל 12, 2017

תנאי שימוש

על ידי שימוש בפלטפורמת האימונים של TREADSTONE 71 CYBER INTEL TRAINING CENTER, השתתפות בהדרכה אישית ב-TREADSTONE 71, או למידה מתוכן TREADSTONE 71 בכל אתר אינטרנט, לימוד פתרון ניהול כמו TREADSTONE 71 CREADICAT, CONTACT 610 UNIVERSITY, CONTACT 615 CYB71, IE, ה"פלטפורמה", אתה מקבל את תנאי השימוש האלה ("תנאים"). אם אינך מסכים לתנאים אלה, עליך להפסיק לאלתר את השימוש בפלטפורמה. המשך השימוש בפלטפורמה מסמל את המשך הסכמתך לתנאים אלה ולכל שינוי בהם. תנאים אלה יוצרים חוזה משפטי מחייב בין TREADSTONE 71, LLC. ("TXNUMX" או "אנחנו"), ואתה. אנשים המתגוררים ברפובליקה העממית של סין, בורמה, קובה, איראן, לוב, מלזיה, צפון קוריאה, סודן, או כל מדינה אחרת הכפופה לאמבורג של ממשלת ארה"ב, או שנעשתה על ידי ארה"ב " ארץ התומכת בטרור, ובמקרים שבהם אסורה או מוגבלת בדרך אחרת על פי חוק ("מדינות אסורות") אסור להוריד או להשתמש בפלטפורמה.

בנוסף לתנאים אלה, הודעת הפרטיות T71, הנמצאת בכתובת https://www.cyberinteltrainingcenter.com/p/privacy ("מדיניות הפרטיות") תקבע כיצד ישתמש במידע האישי שתגיש בפלטפורמה זו, ויחד הם מהווים את ההסכם בינך לבין T71 ​​("ההסכם"). הסכם זה מכיל כתב ויתור וקביעות אחרות המגבילות את האחריות של T71 כלפיך.

הגבלת גיל

רק אנשים בני שמונה עשרה (18) ומעלה רשאים להשתמש בפלטפורמה.

רישיון למשתמשים בסוף

בכפוף לתנאים אלה, T71 מעניקה לך רישיון אישי, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, בלתי ניתן לרישיון משנה, מוגבל וניתן לביטול להשתמש בפלטפורמה לשימוש אישי או לשימושים פנימיים על ידי המעסיק שלך בזמן שהוענקה לך גישה אל. הפלטפורמה בלבד ("רישיון משתמש"). רישיון המשתמש משולב בזאת בתנאים אלה. כל שימוש בפלטפורמה בכל דרך אחרת, לרבות, ללא הגבלה, מכירה חוזרת, הנדסה לאחור, פירוק, הפצה מחדש, העברה, שינוי או הפצה של הפלטפורמה או טקסט, תמונות, וידאו, נתונים, היפר-קישורים, תצוגות, תבניות, כלים , זרימות תהליכים, שיטות, טכניקות, נהלים ותוכן אחר הקשור לפלטפורמה אסורים. אינך רשאי להעתיק (למעט כפי שהותר במפורש בהסכם זה), לבצע דה-קומפילציה, לבצע הנדסה לאחור, לפרק, לנסות לגזור את קוד המקור של הפלטפורמה, לשנות או ליצור עבודות נגזרות של הפלטפורמה (או כל תוכן בפלטפורמה שיכלול ב- הכשרת אדם), כל עדכונים, או כל חלק מהם (למעט אם ורק במידה שכל הגבלה לעיל אסורה על פי החוק החל או ככל שניתן על פי תנאי הרישוי המסדירים את השימוש בכל רכיבי קוד פתוח הכלולים עם הפלטפורמה). אם תפר את אחת מההגבלות הללו, אתה עשוי להיות נתון לתביעה ולנזקים. תנאים ורישיון משתמש אלה חלים גם על כל עדכונים לפלטפורמה זו, או תוספות או החלפות לפלטפורמה זו, אלא אם תנאים נפרדים ילוו עדכונים, תוספות או החלפות כאלה, ובמקרה זה יחולו התנאים הנפרדים.

רישיון המשתמש תקף עד שיסופק על ידיך או T71, עם או בלי הודעה בכתב. זכויותיך במסגרת רישיון המשתמש יסתיימו באופן אוטומטי ללא הודעה מ- T71 אם אינך מציית לתנאים או לתנאים כלשהם ברישיון המשתמש. עם סיום הרישיון, תפסיק את כל השימוש בפלטפורמה ותשמיד את כל העותקים, המלאים או החלקיים, של הפלטפורמה או התוכן.

חשבונות

בהיבטים מסוימים של הפלטפורמה, ייתכן שתתבקש לרשום חשבון. במקרה שתסכים לרשום חשבון, תבחר ו / או תקבל שם משתמש וסיסמה עם מסירת פרטי ההרשמה והשלמת תהליך ההרשמה בהצלחה. חשבון זה אישי עבורך, ולא תשתף אותו ולא תאפשר לאף אדם אחר להשתמש בחשבונך. לעולם אינך רשאי להשתמש בחשבון אחר ללא אישור. אתה אחראי על שמירת סודיות שם המשתמש והסיסמה שלך ואחראי באופן מלא על כל הפעילויות המתרחשות תחת שם המשתמש והסיסמה שלך. אתה מסכים להודיע ​​מיד ל- T71 במקרה שפרטי ההרשמה שלך ישתנו, או שנודע לך או שיש לך סיבה לחשוד בשימוש בלתי מורשה בחשבונך או בכל הפרת אבטחה אחרת. אתה גם מסכים שתמסור מידע אמיתי ומדויק במהלך תהליך ההרשמה. T71 עשויה לסרב להעניק לך שם משתמש מסוים מכל סיבה שהיא.

T71 שומרת לעצמה את הזכות לשלול או לבטל גישה לפלטפורמה זו, או לכל חלק ממנה, או להפסיק בדרך אחרת את גישת המשתמש לפלטפורמה שלה, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, עם או בלי סיבה וללא הודעה אליך.

פרטי המשתמש

תכונות שונות של הפלטפורמה עשויות להשתמש, לתחזק או להעביר מידע אישי, לרבות, ללא הגבלה, שמך, הסיסמה וכתובת הדואר האלקטרוני שלך (להלן "מידע משתמש").

על ידי שימוש בפלטפורמה, אתה מסכים להעברת מידע משתמש ל-T71, לרבות סוכניה ושותפי צד שלישי, ומסכים ל-T71, לרבות סוכניה ושותפי צד שלישי, קבלת, איסוף, אחסון, עיבוד, שידור ו שימוש במידע המשתמש לצורך פונקציונליות הפלטפורמה ולמטרות המפורטות במדיניות הפרטיות שלנו. ניתן לראות את מדיניות הפרטיות שלנו בתוך הפלטפורמה ובכתובת https://www.cyberinteltrainingcenter.com/p/privacy.

אתה מסכים עוד כי T71, נותני השירות שלה ו / או אחרים המעורבים ביצירה או אספקת הפלטפורמה, רשאים לאסוף ולהשתמש בנתונים טכניים ובמידע קשור - כולל, אך לא רק, מידע טכני אודות המכשיר שלך, המערכת ותוכנת הפלטפורמה שלך, וציוד היקפי - הנאסף מעת לעת בכדי להקל על אספקת עדכוני תוכנה, תמיכה במוצרים ושירותים אחרים עבורך (אם ישנם) הקשורים לפלטפורמה.

תנאי מנוי

מיסים מחושבים מחדש כאשר אתה משנה את כתובת הדואר הפיזית של חשבון פלטפורמת האימון שלך ב- Treadstone 71Training, ובלבד ששינוי כזה יתקבל יותר משלושה ימי עסקים לפני מועד פירעון תשלום דמי המנוי. כאשר שינויים בכתובת מתקבלים פחות משלושה ימי עסקים ממועד הפירעון של חיוב המנוי החוזר, שיעור המס המשויך לכתובת הדואר החדשה יבוא לידי ביטוי במחזור החיוב הבא.

שירותים חיצוניים וחומרים של צד שלישי

הפלטפורמה עשויה לאפשר גישה לשירותי צד שלישי ולאתרי אינטרנט מחוץ לפלטפורמה (יחד וביחד, "שירותים חיצוניים"). שירותים חיצוניים כוללים בין היתר LinkedIn ופלטפורמות מדיה חברתית אחרות. השימוש בשירותים החיצוניים עשוי לחייב אותך לקבל תנאים נוספים. שירותים חיצוניים מסוימים עשויים להציג, לכלול או להפוך תוכן, נתונים, מידע, יישומים או חומרים לזמינים מצדדים שלישיים ("חומרי צד שלישי") או לספק קישורים לאתרי צד שלישי מסוימים. על ידי שימוש בשירותים החיצוניים, אתה מאשר ומסכים כי לא T71, ולא סוכניה או אלה המעורבים ביצירה או באספקה ​​של הפלטפורמה, אינם אחראים לבחינה או הערכה של התוכן, הדיוק, השלמות, העיתוי, התוקף, הציות לזכויות יוצרים, חוקיות, הגינות , איכות או כל היבט אחר של חומרי צד שלישי או אתרי אינטרנט כאלה. לא T71, ולא סוכניה או אלה המעורבים ביצירה או באספקה ​​של הפלטפורמה, אינם מתחייבים או תומכים, ואינם נוטלים ולא תהיה להם כל אחריות או אחריות כלפיך או כלפי כל אדם אחר עבור שירותים חיצוניים, חומרי צד שלישי או אתרי אינטרנט, או עבור כל חומרים, מוצרים או שירותים אחרים של צדדים שלישיים. חומרים של צד שלישי וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים מסופקים אך ורק לנוחיותך. אתה מסכים להשתמש בשירותים החיצוניים על אחריותך הבלעדית ולא ל-T71, ולא לסוכניה או לאלה המעורבים ביצירה או באספקה ​​של הפלטפורמה, תהיה כל אחריות כלפיך בגין תוכן שעלול להימצא פוגעני, מגונה או מעורר התנגדות. T71 שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות, להסיר או להשבית גישה לכל שירותים חיצוניים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. בשום מקרה T71 לא תישא באחריות להסרה או השבתה של גישה לשירותים חיצוניים כאלה. T71 עשויה גם להטיל מגבלות על השימוש או הגישה לשירותים חיצוניים מסוימים, בכל מקרה, וללא הודעה או חבות כלפיך.

שימושים אסורים

השימוש בפלטפורמה מוגבל לפונקציונליות הנחשבת. לא ישמש את הפלטפורמה בכל דרך שעושה אחת מהפעולות הבאות:

הטרדות, ניצול לרעה, גבעולים, מאיים, מכפיש, או מפר בדרך אחרת את זכויותיו של כל צד אחר (לרבות, אך לא רק, סימני מסחר, זכויות יוצרים, זכויות פרסום או זכויות קנייניות אחרות).

האם הוא בלתי חוקי, מרמה או מטעה.

משתמש בטכנולוגיה או באמצעים אחרים כדי לגשת לתוכן לא מורשה או למרחבים שאינם ציבוריים, כולל, אך לא רק, שימוש ב"בוטים "," עכבישים "או" סורקים ".

ניסיונות (א) להכניס וירוסים או כל קוד מחשב מזיק אחר, קבצים או תוכניות שמפריעים, משמידים או מגבילים את הפונקציונליות של תוכנת מחשב או חומרה או ציוד תקשורת כלשהו, ​​(ב) פוגע, להשבית, להעמיס או לפגוע בשרתי T71 או רשתות, או (ג) לקבל גישה לא מורשית לרשתות המחשבים של T71 או לחשבונות המשתמשים.

מעודד התנהגות שתהווה עבירה פלילית, או שמביאה לאחריות אזרחית.

מפר תנאים אלה בכל דרך שהיא.

לא עומד בתנאים וההגבלות הרלוונטיים של צד שלישי או מדיניות אחרת של צד שלישי (להלן "שימוש מקובל").

T71 שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק כל רישיון משתמש, להסיר תוכן, לסייע לאכיפת החוק בהעמדה לדין של אחריות פלילית, או לטעון פעולה משפטית אזרחית או פלילית ביחס לתוכן או לשימוש בפלטפורמה, כי T71 באופן סביר. מאמין שהוא או עשוי להפר את התנאים האלה או את החוק החל, אך כישלון או עיכוב בביצוע פעולות כאלה אינם מהווים ויתור על זכויותיה של T71 לאכוף תנאים אלה.

אתה מצהיר ומתחייב כי (א) אינך נמצא במדינה הכפופה לאמברגו של ממשלת ארה"ב, או שהוגדרה על ידי ממשלת ארה"ב כמדינה "תומכת בטרור"; וכן (ii) אינך רשום בשום רשימה של ממשלת ארה"ב של צדדים אסורים או מוגבלים.

תוכן שנוצר על ידי משתמשים

אתה רשאי ליצור תוכן, כתוב או אחר בעת השימוש בפלטפורמה ("תוכן שנוצר על ידי משתמשים"). אתה בזאת (א) מאשר ומסכים שאתה ורק אתה אחראי לתוכן שנוצר על ידי המשתמש שלך, ו-(ב) מעניק ל-T71 ולממשיכי דרכו חבילה עולמית, בלתי חוזרת, ניתנת להעברה, ניתנת לרישיון משנה, בתשלום מלא, ללא תמלוגים, רישיון לא בלעדי לשכפל, להציג, לשנות, למחוק, להוסיף, להתאים, לפרסם, להכין יצירות נגזרות מהתוכן שנוצר על ידי המשתמש שלך בכל דרך שהיא, לרבות, אך לא רק, בפרסום ושיווק מוצרים מסעות פרסום; וכי ביחס לשימוש של T71 בתוכן שנוצר על ידי משתמשים, במידה המותרת על פי החוק החל, אתה מוותר לטובת T71, על כל הזכויות של "דרויט מוסר" או "זכויות מוסריות של מחברים" או כל זכויות או עקרונות חוק דומים. שאולי תצטרך כעת או מאוחר יותר לתוכן שנוצר על ידי משתמשים.

משוב והגשות

אם תגיש לנו הערות, רעיונות או משוב דרך הפלטפורמה או אחרת, אתה מסכים שנוכל להשתמש בהם ללא כל הגבלה או פיצוי עבורך. איננו מוותרים על זכויות לשימוש ברעיונות או משובים דומים או קשורים שהיו ידועים לנו בעבר, שפותחו על ידי T71, או שהתקבלו ממקורות אחרים מלבדך.

שיפוי

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, אתה מסכים לשפות ולהחזיק ב-T71, לרבות סוכניה, חברות קשורות, עובדיה, קבלנים, דירקטורים ונושאי משרה, וכל מי שמעורב ביצירה או באספקה ​​של הפלטפורמה, מכל הטענות או הסיבות של פעולה, התחייבויות, נזקים, עלויות, קנסות, קנסות והוצאות (כולל שכר טרחת עורכי דין) הנובעים או קשורים לשימוש או שימוש לרעה בפלטפורמה, הפרה של תנאים אלה, או הפרות של זכויות כלשהן של צד שלישי, או כל טענה על כך. T71 שומרת לעצמה את הזכות לקבל על עצמו את ההגנה והשליטה הבלעדית של כל עניין הכפוף לשיפוי על ידך, ובמקרה זה תשתף פעולה בטענת כל הגנות זמינות.

רישיון גרסה לא מסחרית

כדי להיות זכאי לרישיון גרסה לא מסחרית, עליך:

(1) להשתמש בפלטפורמה למטרות לא מסחריות כפי שהוגדרו כאן. המונח "רישיון גרסה לא מסחרית" מוגבל לשימוש במושגים, שיטות, תהליכים, נהלים ותוכניות לשימוש פנים ארגוני. ישויות אינן רשאיות ללמד קורס זה או מראית עין של קורס זה ללא אישור מפורש מ-Treadstone 71 LLC. ארגונים אינם רשאים לספק שירותים מסחריים המבוססים על קורס זה המתחרים במישרין או בעקיפין עם Treadtone 71 LLC.

אם אינך זכאי לרישיון גרסה לא מסחרית, עליך להפסיק את הפלטפורמה.

הענקת רישיון

בתנאי שאתה זכאי לרישיון גרסה לא מסחרית כמפורט לעיל, ובכפוף לתנאים וההגבלות הכלולים כאן, T71 מעניק בזאת לך, משתמש קצה, רישיון אישי, בלתי ניתן להעברה, לא בלעדי, שאינו ניתן לרישיון משנה ל להתקין ולהשתמש בפלטפורמה, ללא תשלום, למטרות לא מסחריות בלבד. בנוסף, בכפוף לתנאים וההגבלות הכלולים כאן ובתנאי שאתה עומד בדרישה המפורטת לעיל עבור רישיון גרסה לא מסחרית, T71 מעניקה בזאת לך, משתמש קצה, רישיון שאינו ניתן להעברה, לא בלעדי, שאינו ניתן לרישיון משנה רישיון, ללא תשלום, (1) להשתמש בפלטפורמה במטרה לבנות או להרחיב תוכנית מודיעין סייבר בתוך הארגון שלך. למען הסר ספק, הדברים הבאים נחשבים לדוגמאות לשימושים מסחריים בפלטפורמה:

(1) שימוש למטרת רווח כספי, אישי או אחר;

(2) שימוש על ידי סוכנויות ממשלתיות ללא תמורה ל-T71;

(3) שימוש על ידי שירות טלקומוניקציה או אינטרנט

  1. חברת ספק עם פיצוי ל-T71;

(4) שימוש בקשר לניהול אתר אינטרנט מסחרי;

(5) שימוש בקשר עם מתן שירות מקצועי שעבורו אתה או החברה או הארגון שלך מתוגמלים (לרבות ניהול בתשלום);

(6) שילוב או שילוב של הפלטפורמה עם כל מוצר, שירות או מוצר אחר של הפלטפורמה לשימוש מסחרי.

(7) ללמד קורס זה בסמינר, מקוון, מסחרי או אקדמי.

T71 ו/או מעניקי הרישיונות שלה שומרים לעצמם את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש בזאת. רישיון זה אינו מכירה של הפלטפורמה או עותק של הפלטפורמה. הפלטפורמה מכילה סודות מסחריים יקרי ערך של T71 ומעניקי הרישיונות שלה. כל הבעלות העולמית על וכל הזכויות, הכותרות והאינטרסים בפלטפורמה ובעליה, וכל העותקים והחלקים של הפלטפורמה, לרבות ללא הגבלה, כל זכויות הקניין הרוחני בה ועליה, הן ויישארו בלעדית של T71. הפלטפורמה מוגנת, בין היתר, על ידי חוקי זכויות היוצרים של ארצות הברית ואמנות זכויות יוצרים בינלאומיות. כל הזכויות שאינן מוענקות במפורש כאן נשמרות על ידי T71 ומעניקי הרישיונות שלה.

הגבלות שימוש

אסור לך:

(i) להשתמש בפלטפורמה, למעט בתנאים המפורטים לעיל.

(ii) ליצור עבודות נגזרות המבוססות על הפלטפורמה (למשל, שילוב הפלטפורמה במוצר או שירות מסחרי ללא רישיון מתאים).

(iii) להעתיק את הפלטפורמה.

(iv) להשכיר, להחכיר, לתת רישיון משנה, להעביר, להפיץ או להעביר זכויות לפלטפורמה בדרך אחרת.

(v) להסיר כל זיהוי מוצר, זכויות יוצרים, הודעות קנייניות או תוויות מהפלטפורמה; אוֹ

(vii) להשתמש בסימנים מסחריים של T71 בכל דרך אחרת מלבד נוכחותם בתוך העותק שלך של הפלטפורמה ללא אישור בכתב מ-T71.

כל העותקים שנעשו על ידך כפי שמותר להלן חייבים להכיל את כל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים והודעות וסימנים קנייניים אחרים של הפלטפורמה המקורית.

תחזוקה, תמיכה ועדכונים

T71 אינה מחויבת לתחזק או לתמוך או לעדכן את הפלטפורמה בכל דרך שהיא, או לספק עדכונים או תיקוני שגיאות

סודיות

הפלטפורמה וכל קודי הרשאות רישיון הם מידע סודי וקנייני של T71. אתה מסכים לנקוט בצעדים נאותים כדי להגן על הפלטפורמה וכל קודי הרשאות רישיון, אם יש, מפני חשיפה או שימוש בלתי מורשה. אתה מסכים שלא תחשוף את הפלטפורמה, בכל צורה שהיא, לצד שלישי כלשהו, ​​למעט כפי שצוין אחרת כאן.

סיום

הסכם זה יסתיים באופן מיידי ואוטומטי ללא הודעה מוקדמת אם תפר הוראה כלשהי בהסכם זה. עם הפסקת הפעולה תסיר את כל העותקים של הפלטפורמה או כל חלק מהפלטפורמה מכל התקני אחסון מחשבים ותשמיד את הפלטפורמה. לבקשת T71, אתה או מורשה החתימה שלך, תאשר בכתב ל-T71 שכל העותקים המלאים והחלקיים של הפלטפורמה הושמדו ושאף אחד מהם לא נשאר ברשותך או בשליטתך. הוראות הסכם זה, למעט מתן הרישיון והאחריות, יישארו לאחר סיום.

אין אחריות

T71 מספק את המשטח והתוכן "כפי שהוא" ו"כפי שניתן "ללא כל אחריות או הצגה, המובעת או משתמעת. אתה משתמש במשטח בסיכון שלך. עד למידה המלאה ביותר המותרת על פי החוק החל, T71 מסיר את כל האחריות, בין אם היא מפורשת או משתמעת, כולל אחריות כלשהי לפלטפורמה הינה סחירה, מהימנה, מדויקת, מתאימה לאף אחת או פחות או פחות, טובה או פחות או פחות. לפעול על בסיס לא מופרע, או ששימוש במשטח על ידי המשתמש הוא בהתאם לחוקים, או שמידע שמועבר בקשר עם המשטח יועבר בהצלחה, בצורה מדויקת או מאובטחת.

אין אחריות

במידה המלאה המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה T71 או סוכניה, חברות קשורות, עובדים, קבלנים, דירקטורים ונושאי משרה, וכל מי שמעורב ביצירת שותף או הסמכה לארה"ב של הפלטפורמה; ו/או (ב) להיות אחראי לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי, עונשי, דוגמה או נזק אחר, כולל, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן רצון טוב, אובדן רווחים, או אובדן רווחים, או הפסד, או חוסר היכולת להשתמש בפלטפורמה. D71, סוכניה וכל מי שמעורב ביצירה או אספקה ​​של פלטפורמה או תוכן אלה לא יהיו אחראים גם אם מי מהם או כל נציג מורשה שלהם קיבל הודעה על אפשרות, ללא אפשרות, ללא אפשרות. שגיאה, השמטה, הפרעה, פגם, כשל בביצועים, שימוש לא מורשה, עיכוב בפעולה או שידור, כשל בקו, וירוס מחשב, תולעת, סוס טרויאני או פגיעה אחרת.

עבור משתמשי הפלטפורמה המתגוררים בתוך האיחוד האירופי, האמור לעיל אינו חל על תביעות בגין נזקים המבוססים על פגיעה בחיים, בגוף או בבריאות או תביעות המבוססות על הפרת נסיבות חיוניות (סיבות חיוניות) בגין נזקים אחרים המבוססים על הפרה מכוונת או רשלנית גסה של חובות על ידי T71, נציגיה המשפטיים או אנשי עזר. התחייבויות חוזיות חיוניות הן אלו הנחוצות להשגת מטרות החוזה. אם T71 מפר התחייבויות חוזיות חיוניות מול משתמשי הפלטפורמה המתגוררים בתוך האיחוד האירופי, T71 תישא באחריות לנזק האופייני והצפוי רק אם נגרם הנזק. זה לא חל על נזקים המבוססים על פגיעה בחיים, בגוף או בבריאות. ההגבלות האמורות חלות גם לטובת הנציגים המשפטיים ואנשי העזר של T71 אם הוגשו תביעות ישירות נגדם. הוראות חוק חבות המוצר הגרמני והוראות החובה של חוק חבות המוצר של מדינות אחרות החברות באיחוד האירופי נותרו בלתי מושפעות.

למשתמשי הפלטפורמה שמתגוררים מחוץ לאיחוד האירופי, אתה מסכים שכל גורמי הפעולה הנובעים מתכנית זו או מחוברים אליה, ייפתרו באופן אינדיבידואלי, ללא נוכחות לכל צורה של פעולה בכיתה ושהמענה הבודד שלך יכול להיות שימוש במשטח.

למשתמשים במשטח המתגורר מחוץ לאיחוד האירופי, במקרה שהדין החל אינו מאפשר את החרגת אחריות מסוימת או הגבלת אחריות לנזקים נלווים, תוצאתיים או אחרים, בשום מקרה, T71, שלה סוכנים או כל מי שעוסק ביצירה או אספקה ​​של פלטפורמה או תוכן זה אחראים לנזקים, הפסדים ו / או גורמי פעולה העולים על הסכום, אם בכלל, ששולם על ידך לשימוש בפלטפורמה או 100 דולר, הנמוך מביניהם.

בעלות על תוכן

כל התוכן, לרבות טקסט, תמונות, וידאו, סביבות מעבדה ותכנים אחרים שזמינים דרך הפלטפורמה הם בבעלות T71 ו/או צדדים שלישיים שנתנו רשות ל-T71 להפוך תוכן כזה או סביבות מעבדה לזמינות דרך הפלטפורמה ("תוכן פלטפורמה ”). השימוש שלך בפלטפורמה, והסכמתך לתנאים אלה (ואלה של כל אתרים או שירותים אחרים אליהם אתה מקבל גישה באמצעות הפלטפורמה), אינו מספק או מעביר לך בשום אופן עניין או זכות בעלות לתוכן פלטפורמה כזה, שיישאר בבעלותו של T71 או של בעל צד שלישי אחר. למטרות בהירות, באמצעות השימוש שלך בפלטפורמה (ובאתרים אחרים אליהם אתה מקבל גישה בזאת), ניתנת לך הרשאה להשתמש בתוכן פלטפורמה זה למשך פרק הזמן שבו אתה משתמש רשום בפלטפורמה. הרשאה זו אינה מספקת לך או מעבירה לך בעלות או עניין אחר בתוכן פלטפורמה כלשהו. אין לשכפל, לפרסם מחדש, להעלות, לפרסם, לשדר, לשכפל, להפיץ, להעתיק, להציג בפומבי, או להשתמש בכל דרך אחרת של תוכן פלטפורמה למטרות מסחריות כלשהן, למעט כפי שצוין בתנאים אלה או כפי שמתיר הבעלים שלהם. יתרה מכך, אינך רשאי להפיץ, לשכפל, לפרסם מחדש, להציג, לשנות, לשדר, לעשות שימוש חוזר, לפרסם מחדש, לקשר או להשתמש בחומרים כלשהם של תוכן הפלטפורמה ללא אישור בכתב של T71 או הבעלים שלו. שינוי של כל חומר המוצג בתוכן הפלטפורמה ללא אישור מראש ובכתב מ-T71 או מבעלי צד שלישי אחרים מהווה הפרה של זכויות היוצרים של T71 או של בעלי צד שלישי אחרים וזכויות קניין אחרות.

סימנים מסחריים

שם T71, Treadstone 71 ו-Treadstone 71, LLC וסימנים אחרים, גרפיקה וסמלי לוגו, וכינויים של מקור המשמשים בקשר לפלטפורמה הם סימנים מסחריים של T71 (יחד "סימני T71"). אין לפרש שום דבר הכלול בפלטפורמה או באתרים אחרים שאליהם ניגשים בזאת, כמעניק לך, במשתמע, או בכל דרך אחרת, הרשאה להשתמש בכל סימן מסחרי המוצג כאן או בו, ללא אישור מפורש בכתב מבעליו. אין להעתיק, לחקות או להשתמש בסימני T71, כולם או חלקם, ללא אישור מראש ובכתב מ-T71.

בחירת חוק, בוררות ושיפוט בסכסוכים

בוררות מחייבת למשתמשים המתגוררים מחוץ לאיחוד האירופי: במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, כל מחלוקת או תביעה הנובעת מהורדה, התקנה, שימוש או אינטראקציה אחרת שלך עם הפלטפורמה תיושבנה על ידי בוררות מחייבת במיקום נקבע על ידי הבורר כמפורט כאן (בתנאי שמיקום זה נוח באופן סביר לתובע), או במקום אחר שיוסכם על הצדדים, בהתאם לכללי הפרוצדורה לסכסוכים מסחריים המפורטים בבוררות המקיפה. הכללים והנהלים של JAMS ("הכללים והנהלים של JAMS") שגוברים אז, וניתן להגיש פסק דין על הפסק שניתן על ידי הבוררים בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט שלו. הבורר ייבחר על פי הכללים והנהלים של JAMS. הבורר יחיל את חוקי אילינוי בהתאם לחוק הבוררות הפדרלי ולחוקי ההתיישנות החלים, ויכבד תביעות של חסינות המוכרות בחוק. במקרה שהתובע יוכל להוכיח כי עלויות הבוררות יהיו עצומות בהשוואה לעלויות התדיינות משפטית, תשלם T71 את סכום ההגשה והשימוע של התובע בקשר עם הבוררות כפי שהבורר ימצא צורך למנוע. הבוררות מלהיות חסכונית בעלויות. אם חלק כלשהו מהוראת בוררות זו ייחשב כלא חוקי, בלתי ניתן לאכיפה או בלתי חוקי (פרט לכך שתביעות לא יעברו בוררות על בסיס ייצוגי או ייצוגי), או מתנגש בדרך אחרת עם הכללים והנהלים שנקבעו על ידי JAMS, אזי היתרה של הוראה זו של בוררות תישאר בתוקף ותתפרש בהתאם לתנאיה כאילו ההוראה הפסולה, הבלתי ניתנת לאכיפה, הבלתי חוקית או הסותרת לא הייתה כלולה כאן. עם זאת, אם החלק שנחשב כפסול, בלתי ניתן לאכיפה או בלתי חוקי הוא שתביעות לא יעברו בוררות על בסיס ייצוגי או ייצוגי, אזי כל הוראת בוררות זו תהיה בטלה, ולא התובעת ולא T71 יהיו זכאים לבורר את המחלוקת ביניהם. עם הגשת דרישה לבוררות, לכל הצדדים לבוררות כאמור תהיה זכות הגילוי, אשר גילוי זה יושלם תוך שישים (60) ימים לאחר הגשת הדרישה לבוררות, אלא אם כן הוארך עוד בהסכמה הדדית של הצדדים. הבוררות של מחלוקות בהתאם לפסקה זו תהיה בתכונתך האישית, ולא כתובע או כחבר כיתה בשום הליך של כיתה או נציגות. הבורר אינו רשאי לאחד או להצטרף לתביעות של אנשים או צדדים אחרים שעלולים להיות במצב דומה. אין להוריד ו/או להשתמש בפלטפורמה זו אם אינך מסכים לכך שתביעה או מחלוקת כלשהן תעבורנה בבוררות בהתאם לכללים הרשמיים הללו.

עבור משתמשי הפלטפורמה המתגוררים מחוץ לאיחוד האירופי, על ידי הורדה, התקנה, שימוש או אינטראקציה אחרת עם הפלטפורמה, אתה מסכים שבמידה המלאה המותרת על פי חוק רשמי, (ובכל חוק רשמי): פעולה הנובעת מהפלטפורמה או קשורה אליה תיפתר באופן אינדיבידואלי באמצעות בוררות מחייבת כמפורט לעיל, מבלי להקפיד על כל צורה של תביעה ייצוגית; (1) כל תביעה, פסקי דין ופרסים כלשהם יהיו מוגבלים לעלויות חוץ ממשיות של צד שלישי שנגרמו (אם יש כאלה), אך בשום מקרה לא יוענקו או יהיו ניתנים להחזר שכר טרחת עורכי דין; (2) בשום נסיבות לא תורשה לקבל כל פרס עבור, ואתה מוותר בזאת ביודעין ומפורש על כל הזכויות לדרוש, עונש, מקרי, תוצאתי או מיוחד, נזקים אחרים, אובדן רווחים, אובדן רווחים אחרים. של הוצאות כיס), ו/או כל זכות להכפיל או להגדיל את הנזקים; ו-(3) הסעדים שלך מוגבלים לתביעה בגין פיצויים כספיים (אם יש כאלה) ואתה מוותר באופן בלתי הפיך על כל זכות לבקש סעד צו מניעה או הוגן. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים את ההגבלות או החרגה של אחריות, כך שאולי האמור לעיל לא יחול עליך.

T71 אינה מוכנה ואינה מחויבת להשתתף בהליכי פיוס בפני גוף גישור צרכנים באיחוד האירופי.

החוק החל וסמכות השיפוט: כל המחלוקות בקשר עם הפלטפורמה, יהיו כפופות לחוקי מדינת פלורידה, ויתפרשו בהתאם, מבלי לתת תוקף לכללי ניגוד החוקים שלה. כל עניין או הליכים שאינם כפופים לבוררות כמפורט לעיל ו/או למתן פסק דין כלשהו על פסק בוררות, יתקיימו במדינת פלורידה בבתי המשפט המדינתיים או הפדרליים בפלורידה ואתה מסכים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי משפט כאלה. החוקים במדינה בה מתגורר המשתמש בפלטפורמה עשויים להעניק למשתמש את הזכות להגיש תביעות בפני בתי המשפט של אותה מדינה ועשויים לקבוע שחלק מהחוקים של אותה מדינה חלים גם על פלטפורמה זו. עם זאת, אם הוראה כלשהי של התנאים או החלת הוראה כזו על אדם או נסיבות כלשהן תוכרז כפסולה, בלתי ניתנת לאכיפה או בטלה, לא תהיה להחלטה כזו כדי לבטל או לבטל את שאר התנאים, כלומר הכוונה וההסכמה של הצדדים כי התנאים ייחשבו מתוקנים על ידי שינוי הוראה כאמור במידת הצורך כדי להפוך אותה לתקפית, חוקית וניתנת לאכיפה תוך שמירה על כוונתה או, אם שינוי זה אינו אפשרי, על ידי החלפת הוראה אחרת שהיא תקף, חוקי וניתן לאכיפה כדי לתת תוקף מהותי לכוונת T71.

הפרדה

אם תנאים אלה יראו כלא תקפים, בטלים או מסיבות כלשהן בלתי ניתנים לאכיפה, תנאים אלה יראו כניתנים לניתוק ולא ישפיעו על תוקפם ואכיפתם של תנאים שנותרו. כישלונה של T71 לממש או לאכוף כל זכות או הוראה בהסכם זה, לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור במקרה זה או בכל מקרה אחר.

שינוי תנאים אלה

אנו נודיע לך על שינויים בתנאים אלה על ידי פרסום התנאים המתוקנים בפלטפורמה זו, לפחות שלושים (30) יום לפני מועד כניסת השינויים לתוקף. אם סיפקת לנו את כתובת הדוא"ל שלך או הסכמתך ליצור איתך קשר באמצעות הודעת טקסט או אמצעי אחר, אנו נודיע לך גם על שינויים מהותיים בתנאים אלה באמצעים אלה לפחות שלושים (30) יום לפני מועד כניסת השינויים לתוקף. לכתובת / מספר שמסרת לנו לאחרונה. אנו ממליצים לך לשמור על עדכני פרטי הקשר שאתה מספק לנו ולהודיע ​​לנו באופן מיידי על כל שינוי, כך שתקבל הודעות שנשלח אליך בנוגע לשינויים מהותיים בתנאים אלה. אם אינך מסכים לשינויים כלשהם, עליך להפסיק את השימוש בפלטפורמה, ואם אתה משתמש רשום, תוכל לבטל את חשבונך איתנו בתוך שלושים (30) יום על ידי פנייה אלינו בכתובת כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots. אתה צריך לאפשר Javascript בכדי לצפות בה. ולא תהיה מחויב לתנאים החדשים. אחרת, התנאים החדשים ייכנסו לתוקף לאחר שלושים (30) יום.

צור קשר

אם יש לך שאלות, תלונות או טענות בנוגע לפלטפורמה או לנוהלי הפרטיות שלנו, תוכל לשלוח לנו דוא"ל לכתובת כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots. אתה צריך לאפשר Javascript בכדי לצפות בה..

הערה: אנו מתייחסים ברצינות רבה לזכויות יוצרים וגניבת IP ונרדוף אחר כל מי או כל קבוצה שמפרה את ה-EULA.

e EULA.

צור קשר עם Treastone 71

צור קשר עם Treadstone 71 עוד היום. למידע נוסף על ניתוח יריב ממוקד, אימון בלוחמה קוגניטיבית והצעות למסחר מודיעיני.

פנו אלינו עוד היום!