331-999-0071

כתיבה אנליטית, דיווח, תקצירים והפצה

Treadstone 71 כתיבה אנליטית, דיווח והפצה הקורס מכסה יומיים של אימוני כתיבה אינטנסיביים, תרגילים, ביקורות עמיתים, תדרוכים וביקורות, סוגי דוחות וטכניקות הפצה. אנו עוקבים אחר קהילת המודיעין ושיטות אקדמיות מוכחות שאומתו ואומתו לאורך שנים של ביצוע.

כתיבה אנליטית, דוחות ותמציות

מבוא               עבירות דקדוק נפוצות
היוריסטיקה והנתח המדהים               שאלות ה- W
דיבור וכתיבה, חדשות וידע               אל!
תוכניות כתיבה ועומס קוגניטיבי               מאבד את הקורא שלך
יצירתיות והחזית הקונספטואלית               נקה קישורים
כתיבה אנליטית               קוהרנטיות אנליטית
              חומרי עזר               ציטוטים וביבליוגרפיה
              עקרונות הכתיבה האנליטית               הגדרת Microsoft Word
              יסודות כתיבה דווח
                           תמציתיות               קטגוריות של מודיעין מוגמר
                           אמינות               דוחות מפורטים
                           הודעות               דוחות מייעצים
                           קול פעיל               דוחות מצב
                           מילים וניסוח               דוחות מידע רגישים
                           משפטים               דוחות הערכה
                           סקירת פסקאות               חזוי
                           ניסוח ביטחון               STEMPLES פלוס
                           נוסח הסתברות               כתובת אימייל
              עיצוב סטנדרטי               מעקבים
                           BLUF ו- AIMS FLASH Precedence
              התייחסות לשאלות מוקד תהליך עריכה
              הכרת בעל העניין שלך               טיוטות
                           רשימת ביקורת של בעלי עניין               תהליך סקירה
                           רלוונטיות והתאמה לדרישות המודיעין                            סקירת מחזורים
              שאלות מרכזיות לארגון המוצר שלך               כותרת ביקורת עמיתים
              התחלת רשימת המשימות                            איכות המידע
              הקו האנליטי של מרץ                            מקורות
              מכין את הכתיבה שלך                            עדויות ודוגמאות
              כללים לכתיבה אפקטיבית                            סידור
              השלכות                            קול
              תבנית כתיבה                            אָנָלִיזָה
              מתאר קונספט תחתוני בריפס
              תהליך כתיבה אנליטית               מבוא
                           זרימה ותוכן               גוף הקצר
                           סתירות אנליטיות               סיכום
                           תנאים דו משמעיים               תקופת היריב
                           השוואות               תמצית מודיעין נוכחית
                           גרפיקה               תקציר מודיעין תפעולי
                           השתלשלות העניינים               תקציר האירוע
                           כדורים               הערכת מודיעין
                           חוזק המידע התומך               תקציר מנהלים
                           המטרה שלך               תקציר בעלי עניין
                           קטן עד גדול תדריכים
                           דוֹקטרִינָה שיטות פרזנטציה
לולאת משוב

התלמידים מקבלים הכשרה ממוקדת עם תרגול מעשי באמצעות תבניות ותרגילים שמשאירים את התלמיד מוכן לכתוב לניתוח מודיעיני. יש קצב וזרימה לכתיבה אנליטית. אנו עוזרים לך לבסס את הזרימה במהלך השיעור ומעניקים לך את הביטחון הדרוש למחבר מוצרים אנליטיים תוך מתן תדריך ברור, תמציתי ויעיל.

הקורס נמשך מעל יומיים וכולל 2 CPE. 

הרצאה, מעשי, חניכה, בתרגילי כיתה, מצגות סטודנטים, מוצרים אנליטיים, תבניות, חומר לקורס - 24 CPEs. קורס זה עוקב אחר האגודה הבינלאומית לחינוך מודיעיני להכשרה ראשונית של אנליסטי מודיעין תוך הוספת הדרכה אקדמית בשילוב שיעורים מעשיים ופרגמטיים ועבודה מעשית בפיתוח השיטות והידע הדרושים לכתיבה באופן IC ניתוחי.

צרו קשר עם Treadstone 71 היום לכל צרכי מודיעין הסייבר שלכם.

פנה אלינו היום