331-999-0071

דרישות מודיעין
דרישות מודיעין עדיפות
אינדיקטורים
דרישות מידע ספציפיות

ארגונים רבים נאבקים ביצירת דרישות מודיעין לעיתים קרובות יוצרים את כולם כעדיפויות. (IR) והיכולת לעבור לדרישות מודיעין עדיפות (PIR) בעת הצורך. שיטה זו תומכת במודעות מצבית, תורמת להכנת המודיעין של שדה הקרב הסייבר ומאפשרת שינויים מהירים בסדרי העדיפויות. השיטה מבטיחה גם מדידות בשינוי מרמה אסטרטגית (גיאופוליטית / חברתית-תרבותית) דרך רמות מבצעיות וטקטיות. גורם קריטי במהלך מאמצי המחקר שלנו הוא קביעת אילו אינדיקטורים ברמה האסטרטגית, המבצעית והטקטית לפקח.

דרישות המודיעין מוגדרות ככל נושא, כללי או ספציפי, שעל פיו יש צורך באיסוף מידע או בייצור מודיעין. דרישה למודיעין כדי למלא פער בידע הארגוני או בהבנת הסביבה המבצעית או גורמי האיום.
Treadstone 71 מסייע לך לזהות פערי מידע משמעותיים אודות היריב והיבטים רלוונטיים אחרים בסביבת ההפעלה התומכים במודעות מצבית. אנו עוזרים לך לקבוע סדרי עדיפויות לתמיכה מודיעינית. אלה פריטים שעל בעלי העניין להבין לגבי היריב או הסביבה התפעולית. דרישות המודיעין מגדירות מידע ממוקד על בעלי העניין לדעת על איומים לקבל החלטות.

Treadstone 71 Priority Intelligence Process Plus - הורדה 
אנו שומרים על התאמה הדוקה לצרכי בעלי העניין ללמוד כמה שיותר על החברה ועל בעלי העניין שלך, מתוך סקירות מקיפות על תיעוד 10, רקע מנהיגותי, שיווק חברות, הנוף התחרותי, מוצרים, שירותים ושווקים המוגשים. לפעמים אנו מגלים שעכשיו עליכם יותר מכם.

עיקרי הדברים

  • זיהוי מהיר של דרישות המודיעין
  • שיטות במהירות
    לתעדף ולמקד
  • מיקוד בהיקף מלא
    של יריבים
  • הגדרת דרישות מודיעין עדיפות ברורה ותקשורת

הניהול היעיל של פעילויות המודיעין שלך מסתמך על סדר העדיפויות של דרישות המודיעין שלגביהם ניתן להשתמש ביכולות מודיעין זמינות. מסיבה זו, אנו כותבים דרישות מודיעיניות ומעדיפים אותם על פי יכולתם של המודיעין המתקבל ליידע את בעלי העניין שלך ולתמוך בהחלטותיהם.

העדיפות היחסית שמוקצה לדרישה מודיעינית צריכה לשקף את קריטיות ההחלטה שהיא נועדה לתמוך בה. במילים פשוטות, החלטות מסוימות הן קריטיות יותר מאחרות. לדוגמא, זיהוי של שחקן איומים חדש ללא הבנה ברורה של יכולות השחקן או אפילו אם הם עשויים לראות בחברה שלך יעד הוא פחות עדיפות מאשר שחקן איומים קיים הידוע כממקד לחברה שלך בשיטות חדשות של הסתננות ו שינוי כוונה מריגול לחבלה בצורה של ניגוב דיסק.

ב- Treadstone 71 אנו משתמשים בטקסונומיה סטנדרטית כמאחד נפוץ להבנה. זה קריטי ליצירה מדויקת ולתקשורת של דרישות מודיעין.

אנא מלא את טופס יצירת הקשר לקבלת גיליון הנתונים

צרו קשר עם טרדסטון 71

שים לב שרק דומיינים דוא"ל ארגוניים מותרים. Gmail, Hotmail, Yahoo וכו 'יידחו.

אנא הקלד את שמך המלא.

קלט לא תקף

קלט לא תקף

כתובת דוא"ל לא חוקית.

אנא ספר לנו את תחום העניין שלך.

קלט לא תקף

צרו קשר עם Treadstone 71 היום לכל צרכי מודיעין הסייבר שלכם.

פנה אלינו היום