331-999-0071

קהילות פנימיות מעניינות
שיתוף מודיעין
שיתוף מידע

קהילות מודיעין מעניינות - מטרות המשימה

עיקרי הדברים

 • קריטריונים ושיתוף מודיעין
 • הנחיות ברורות להגנה על נתונים
 • יעדים המניעים שיתוף פנימי
 • מניח את היסודות לשיתוף חיצוני עם שותפים נבדקים
 • מיישר את תיאבון הסיכון הארגוני שלך

מודיעין אסטרטגי - יידע והעשיר את ההבנה בנושאי אבטחה מתמשכים תוך תמיכה בקבלת החלטות ברמת הדירקטוריון;

 • העמיק את ההבנה של הסביבה האסטרטגית כדי לאפשר לקבוצות אסטרטגיות ותפעוליות לחפש יעדים ביטחוניים, משימה ונושאים ספציפיים;
 • גישה והערכה של יכולות יריב, פעילויות וכוונות לספק CTI. וביטחון עם תובנה וודאות רבה יותר;
 • ספק ניתוח ומומחיות אובייקטיביים מעמיקים והקשריים לתמיכה במדיניות ובאסטרטגיה ביטחונית.

מודיעין מצפה - לאתר, לזהות ולהזהיר מפני נושאים ופערים מתעוררים; תוצר של איסוף וניתוח מודיעין המתמקד במגמות, אירועים ותנאים משתנים לזיהוי ואפיון של רציפות פוטנציאליות או קרובות, אירועים משמעותיים, הזדמנויות משמעותיות או איומים על אינטרסים ארגוניים;

 • צור יכולות לסריקת אופק דינמית וגילוי כדי להעריך תנאים ונושאים משתנים ומתפתחים שיכולים להשפיע על אבטחת המידע;
 • העמיק את ההבנה של תנאים, סוגיות ומגמות לאיתור תזוזות עדינות והערכת מסלולים פוטנציאליים, וחזוי את ההשפעה על אבטחת המידע ובכך לייצר הזדמנויות להתריע או להתריע;
 • פתח יכולות משולבות ליצירת התראות בארגון שלך ולספק מועד ורלוונטי
  אזהרה ללקוחותינו.

פעולות שוטפות - לתמוך בפעולות מתמשכות ובפעולות איסוף פסיביות ומודיעין נגד רגישות;

 • לספק תמיכה מודיעינית מעשית, זריזה וזרימה כדי להשיג ולשמר יתרון;
 • לשלב ולשתף פעולה עם שותפים מגוונים כדי למקסם את האפקטיביות והישג ידם של קהילת המודיעין שלך לתמיכה בפעולות;
 • ביצוע פעולות מודיעין רגישות לתמיכה בדרישות מודיעין עדיפות יעילות.

איום אינטליגנציה - לספק מודיעין על איומי סייבר; מודיעין הוא איסוף, עיבוד, ניתוח והפצת מידע מכל מקורות המודיעין על תוכניות סייבר יריבות, כוונות, יכולות, מחקר ופיתוח, טקטיקות ופעילויות ואינדיקטורים מבצעיים; השפעתם או השפעותיהם האפשריות על אבטחה, מערכות מידע, תשתיות ונתונים; ואפיון רשת.

 • הגדל את המודעות וההבנה שלנו לגורמי מפתח של איומי סייבר - כולל כוונותיהם, יכולותיהם ופעולותיהם - בכדי לעמוד במספר ההולך וגדל של הדרישות הקשורות לסייבר;
 • הרחב את הייצור וההפצה המותאמים של מודיעין סייבר שניתן לפעול לתמיכה בהגנה על רשתות מידע ומערכות מידע חיוניות;
 • הרחב את יכולתנו לאפשר מאמץ גבייה לתמיכה בדרישות בעלי העניין;

בינה עסקית - אספקת מודיעין על פונקציות עסקיות ויכולות כפי שמקורן במערכות המידע שלנו;

אנא מלא את טופס יצירת הקשר לקבלת גיליון הנתונים

{rsform 1}

צור קשר עם Treadstone 71 עוד היום. למידע נוסף על ניתוח יריב ממוקד, אימון בלוחמה קוגניטיבית והצעות למסחר מודיעיני.

מאז 2002  פנה אלינו היום