331-999-0071

קהילות פנימיות מעניינות
שיתוף מודיעין
שיתוף מידע

קהילות מודיעין מעניינות - מטרות המשימה

עיקרי הדברים

 • קריטריונים ושיתוף מודיעין
 • הנחיות ברורות להגנה על נתונים
 • יעדים המניעים שיתוף פנימי
 • מניח את היסודות לשיתוף חיצוני עם שותפים נבדקים
 • מיישר את תיאבון הסיכון הארגוני שלך

מודיעין אסטרטגי - יידע והעשיר את ההבנה בנושאי אבטחה מתמשכים תוך תמיכה בקבלת החלטות ברמת הדירקטוריון;

 • העמיק את ההבנה של הסביבה האסטרטגית כדי לאפשר לקבוצות אסטרטגיות ותפעוליות לחפש יעדים ביטחוניים, משימה ונושאים ספציפיים;
 • גישה והערכה של יכולות יריב, פעילויות וכוונות לספק CTI. וביטחון עם תובנה וודאות רבה יותר;
 • ספק ניתוח ומומחיות אובייקטיביים מעמיקים והקשריים לתמיכה במדיניות ובאסטרטגיה ביטחונית.

מודיעין מצפה - לאתר, לזהות ולהזהיר מפני נושאים ופערים מתעוררים; תוצר של איסוף וניתוח מודיעין המתמקד במגמות, אירועים ותנאים משתנים לזיהוי ואפיון של רציפות פוטנציאליות או קרובות, אירועים משמעותיים, הזדמנויות משמעותיות או איומים על אינטרסים ארגוניים;

 • צור יכולות לסריקת אופק דינמית וגילוי כדי להעריך תנאים ונושאים משתנים ומתפתחים שיכולים להשפיע על אבטחת המידע;
 • העמיק את ההבנה של תנאים, סוגיות ומגמות לאיתור תזוזות עדינות והערכת מסלולים פוטנציאליים, וחזוי את ההשפעה על אבטחת המידע ובכך לייצר הזדמנויות להתריע או להתריע;
 • פתח יכולות משולבות ליצירת התראות בארגון שלך ולספק מועד ורלוונטי
  אזהרה ללקוחותינו.

פעולות שוטפות - לתמוך בפעולות מתמשכות ובפעולות איסוף פסיביות ומודיעין נגד רגישות;

 • לספק תמיכה מודיעינית מעשית, זריזה וזרימה כדי להשיג ולשמר יתרון;
 • לשלב ולשתף פעולה עם שותפים מגוונים כדי למקסם את האפקטיביות והישג ידם של קהילת המודיעין שלך לתמיכה בפעולות;
 • ביצוע פעולות מודיעין רגישות לתמיכה בדרישות מודיעין עדיפות יעילות.

איום אינטליגנציה - לספק מודיעין על איומי סייבר; מודיעין הוא איסוף, עיבוד, ניתוח והפצת מידע מכל מקורות המודיעין על תוכניות סייבר יריבות, כוונות, יכולות, מחקר ופיתוח, טקטיקות ופעילויות ואינדיקטורים מבצעיים; השפעתם או השפעותיהם האפשריות על אבטחה, מערכות מידע, תשתיות ונתונים; ואפיון רשת.

 • הגדל את המודעות וההבנה שלנו לגורמי מפתח של איומי סייבר - כולל כוונותיהם, יכולותיהם ופעולותיהם - בכדי לעמוד במספר ההולך וגדל של הדרישות הקשורות לסייבר;
 • הרחב את הייצור וההפצה המותאמים של מודיעין סייבר שניתן לפעול לתמיכה בהגנה על רשתות מידע ומערכות מידע חיוניות;
 • הרחב את יכולתנו לאפשר מאמץ גבייה לתמיכה בדרישות בעלי העניין;

בינה עסקית - אספקת מודיעין על פונקציות עסקיות ויכולות כפי שמקורן במערכות המידע שלנו;

אנא מלא את טופס יצירת הקשר לקבלת גיליון הנתונים

צרו קשר עם טרדסטון 71

שים לב שרק דומיינים דוא"ל ארגוניים מותרים. Gmail, Hotmail, Yahoo וכו 'יידחו.

אנא הקלד את שמך המלא.

קלט לא תקף

קלט לא תקף

כתובת דוא"ל לא חוקית.

אנא ספר לנו את תחום העניין שלך.

קלט לא תקף

צרו קשר עם Treadstone 71 היום לכל צרכי מודיעין הסייבר שלכם.

פנה אלינו היום