331-999-0071

תנאים והגבלות ופרטיות

תנאי שימוש באתר האינטרנט ותנאי שימוש

1. תנאי

על ידי כניסה לאתר אינטרנט זה, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי השימוש באתר זה, לכל החוקים והתקנות החלים, ומסכים שאתה אחראי לציות לכל החוקים המקומיים החלים. אם אינך מסכים לאף אחד מהתנאים הללו, נאסר עליך להשתמש באתר זה או לגשת אליו. החומרים הכלולים באתר אינטרנט זה מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים והסימנים המסחריים החלים.

2. להשתמש ברישיון

 1. ניתן הרשאה להוריד זמנית עותק אחד של החומרים (מידע או תוכנה) באתר האינטרנט של Treadstone 71 LLC לצפייה חולפת אישית ולא מסחרית בלבד. זהו מתן רישיון, ולא העברת כותרת, ובמסגרת רישיון זה אינך רשאי:
  1. לשנות או להעתיק את החומר;
  2. להשתמש בחומרים לכל מטרה מסחרית, או לתצוגה ציבורי (מסחרי או לא מסחרי);
  3. לנסות לפרק או להנדס לאחור כל תוכנה הכלולה באתר האינטרנט של Treadstone 71 LLC;
  4. להסיר כל זכויות יוצרים או סימונים קנייניות אחרות של החומרים, או
  5. להעביר את החומרים לאדם אחר או "לשקף" את החומרים בכל שרת אחר.
 2. רישיון זה יסתיים באופן אוטומטי אם אתה מפר את אחת מההגבלות הללו ועלול להיסגר על ידי Treadstone 71 LLC בכל עת. עם סיום הצפייה שלך בחומרים אלה או עם סיום רישיון זה, עליך להשמיד את כל החומרים שהורדת שברשותך, בין אם בפורמט אלקטרוני או מודפס.

3. תנאי שימוש

 1. החומרים באתר האינטרנט של Treadstone 71 LLC מסופקים "כפי שהם". חברת Treadstone 71 LLC אינה מתחייבת, מבוטאת או משתמעת, ומכחישה בזאת את כל האחריות האחרת, לרבות ללא הגבלה, אחריות משתמעת או תנאי סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי-הפרה של קניין רוחני או פגיעה אחרת בזכויות. יתר על כן, חברת Treadstone 71 LLC אינה מתחייבת או מצהירה כל טענה בדבר הדיוק, התוצאות הסבירות או האמינות של השימוש בחומרים באתר האינטרנט שלה, או בכל דרך אחרת הקשורה לחומרים כאלה או באתרים המקושרים לאתר זה.

4. מגבלות

בשום מקרה Treadstone 71 LLC או ספקיה לא יהיו אחראים לנזקים כלשהם (לרבות, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן נתונים או רווח, או עקב הפרעה עסקית,) הנובעים מהשימוש או מחוסר היכולת להשתמש בחומרים ב- Treadstone 71. אתר האינטרנט של LLC, גם אם Treadstone 71 LLC או נציג מורשה של Treadstone 71 LLC קיבלו הודעה בעל פה או בכתב על האפשרות לנזק כזה. מכיוון שחלק מתחומי השיפוט אינם מאפשרים הגבלות על אחריות משתמעת, או מגבלות של אחריות לנזקים תוצאתיים או נלווים, ייתכן שמגבלות אלה לא יחולו עליך.

5. תיקונים תיקונים

החומרים המופיעים באתר האינטרנט של Treadstone 71 LLC עשויים לכלול שגיאות טכניות, דפוס או צילום. Treadstone 71 LLC אינה מתחייבת כי כל אחד מהחומרים באתר האינטרנט שלה מדויק, מלא או עדכני. Treadstone 71 LLC רשאית לבצע שינויים בחומרים הכלולים באתר האינטרנט שלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. עם זאת, Treadstone 71 LLC אינה מתחייבת לעדכן את החומרים.

6. קישורים

חברת Treadstone 71 LLC לא בדקה את כל האתרים המקושרים לאתר האינטרנט שלה ואינה אחראית לתוכנו של אתר מקושר כזה. הכללת קישור כלשהו אינה מרמזת על אישור של Treadstone 71 LLC לאתר. השימוש בכל אתר אינטרנט מקושר כזה הוא על אחריות המשתמש בלבד.

7. אתר תנאי שימוש שינויים

Treadstone 71 LLC רשאית לשנות את תנאי השימוש הללו באתר האינטרנט שלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. על ידי שימוש באתר אינטרנט זה אתה מסכים להיות מחויב לגרסה הנוכחית של תנאי שימוש אלה.

8. הדין החל

כל תביעה הנוגעת לאתר האינטרנט של Treadstone 71 LLC תחול על פי החוקים של מדינת מסצ'וסטס ללא התחשבות בהוראות סתירת החוק שלה.

תנאים החלים על שימוש באתר אינטרנט ובתנאים כלליים.

מדיניות הפרטיות

הפרטיות שלכם חשובה לנו מאוד. בהתאם לכך, פיתחנו מדיניות זו על מנת שתוכל להבין כיצד אנו אוספים, להשתמש, לתקשר ולחשוף ולעשות שימוש במידע אישי. להלן מתאר את מדיניות הפרטיות שלנו.

 • לפני או בזמן איסוף מידע אישי, אנו מזהים את המטרות שעבורן המידע נאסף.
 • אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי אך ורק במטרה להגשים את המטרות שצוינו על ידינו למטרות תואמים אחרים, אלא אם כן נקבל את הסכמת האדם מודאג או כנדרש על פי חוק.
 • אנחנו רק לשמור מידע אישי ככל שיידרש למימוש מטרות אלה.
 • אנו אוספים מידע אישי באמצעים חוקיים והוגנים, ומקום מתאים, עם ידע או הסכמתו של אדם מודאג.
 • נתונים אישיים צריך להיות רלוונטי המטרות שעבורן זה כדי לשמש, וכן, ככל שהדבר דרוש למטרות אלה, צריך להיות מדויק, שלם עד עדכני.
 • אנו להגן על המידע האישי על ידי אמצעי אבטחה סבירים מפני אובדן או גניבה, וכן גישה בלתי מורשית, חשיפה, העתקה, שימוש או שינוי.
 • אנו נעשה זמין ונגיש למידע לקוחות על המדיניות שלנו ומנהגים הקשורים בניהול מידע אישי.

אנו מחויבים לנהל את העסק שלנו על פי עקרונות אלה כדי להבטיח את הסודיות של מידע אישי מוגן ומתוחזק.

צרו קשר עם Treadstone 71 היום לכל צרכי מודיעין הסייבר שלכם.

פנה אלינו היום