331-999-0071

אוטומציה של ראיות באמצעות מודל ניקוד האדמירליות ושילוב מבחן CRAAP

אוטומציה של כל הרמות של מודל הניקוד של האדמירליות בהערכת ראיות סייבר כרוכה בפיתוח תהליך שיטתי המשלב את הקריטריונים של המודל ומתודולוגיית הניקוד. פירטנו שלבים אפשריים לאוטומציה של כל רמה של מודל ניקוד האדמירליות.

 1. אסוף ועבד מראש את ראיות הסייבר: אסוף את ראיות הסייבר הרלוונטיות, כגון קובצי יומן, נתוני תעבורה ברשת, חפצי מערכת או כל מידע דיגיטלי אחר הקשור לאירוע או לחקירה. עבד מראש את הנתונים כדי להבטיח עקביות ותאימות לניתוח, אשר עשוי לכלול ניקוי נתונים, נורמליזציה ועיצוב.
 2. הגדר את הקריטריונים לכל רמה: סקור את מודל ניקוד האדמירליות וזיהוי הקריטריונים לכל רמה. המודל מורכב בדרך כלל מכמה רמות, כגון רמה 1 (אינדיקציה), רמה 2 (אמונה סבירה), רמה 3 (אמונה חזקה) ורמה 4 (עובדה). הגדירו את הקריטריונים והאינדיקטורים הספציפיים להערכה בכל רמה בהתבסס על הנחיית המודל.
 3. פתח אלגוריתמים או כללים להערכת ראיות: תכנן אלגוריתמים או כללים שיכולים להעריך באופן אוטומטי את הראיות מול הקריטריונים שהוגדרו עבור כל רמה. זה יכול לכלול יישום טכניקות למידת מכונה, עיבוד שפה טבעית או מערכות מבוססות כללים כדי לנתח את הראיות ולבצע הערכות על סמך הקריטריונים.

 1. חילוץ מאפיינים מהראיות: זהה את התכונות או התכונות הרלוונטיות מהראיות שיכולות לתרום לתהליך ההערכה. תכונות אלו עשויות לכלול אינדיקטורים של פשרה, חותמות זמן, דפוסי רשת, מאפייני קבצים, או כל מידע רלוונטי אחר המתאים לקריטריונים של כל רמה.
 2. הקצה ציונים על סמך הקריטריונים: הקצה ציונים או דירוגים לראיות על סמך הקריטריונים לכל רמה של מודל ניקוד האדמירליות. הציון יכול להיות בינארי (למשל, עובר/נכשל), מספרי (למשל, בסולם של 1 עד 10), או כל סולם מתאים אחר המשקף את רמת הביטחון או האמונה הקשורים לראיות.
 3. שלב את תהליך הניקוד למערכת מאוחדת: פתח מערכת או אפליקציה מאוחדת המשלבת את תהליך הניקוד האוטומטי. מערכת זו צריכה לקחת את הראיות כקלט, ליישם אלגוריתמים או כללים כדי להעריך את הראיות, ולהפיק את הציונים או הדירוגים המתאימים עבור כל רמת מודל.
 4. אמת ושכלל את מערכת הניקוד האוטומטית: אמת את הביצועים של מערכת הניקוד האוטומטית על ידי השוואת תוצאותיה מול הערכות אנושיות או אמות מידה שנקבעו. נתח את הדיוק, הדיוק, הזכירה או מדדים רלוונטיים אחרים של המערכת כדי להבטיח את מהימנותה. חידד את המערכת לפי הצורך בהתבסס על תוצאות ההערכה.
 5. עדכן ושפר באופן מתמיד את המערכת: הישאר מעודכן במודיעין העדכני ביותר של איומי סייבר, טכניקות תקיפה וגורמים ראייתיים חדשים. עדכן ושפר באופן קבוע את מערכת הניקוד האוטומטית כדי להתאים למגמות המתעוררות, לחדד את הקריטריונים ולשפר את דיוק ההערכות.

אוטומציה של מודל ניקוד האדמירליות בהערכת ראיות סייבר דורשת מומחיות באבטחת סייבר, ניתוח נתונים ופיתוח תוכנה. עירבו מומחי תחום, מנתחי אבטחת סייבר ומדעני נתונים כדי להבטיח הטמעה והתאמה יעילה לדרישות הספציפיות של הארגון או מקרה השימוש.

שילוב מבחן ה-CRAAP (מטבע, רלוונטיות, סמכות, דיוק, מטרה) עם מודל הניקוד של אדמירליות נאט"ו יכול לספק מסגרת הערכה מקיפה להערכת האמינות והאיכות של ראיות סייבר.

 1. הגדר את הקריטריונים: שלב את הקריטריונים משני המודלים כדי ליצור קבוצה מאוחדת של קריטריונים להערכה. השתמש בקריטריונים המלאים של מודל הניקוד של אדמירליות נאט"ו כרמות ההערכה העיקריות, בעוד שמבחן CRAAP יכול לשמש כתת-קריטריונים בכל רמה. לדוגמה:
  • רמה 1 (אינדיקציה): הערכת הראיות לגבי מטבע, רלוונטיות וסמכות.
  • רמה 2 (אמונה סבירה): הערך את הראיות לדיוק ולמטרה.
  • רמה 3 (אמונה חזקה): נתח את הראיות עבור כל הקריטריונים של מבחן CRAAP.
  • רמה 4 (עובדה): אמת עוד יותר את הראיות עבור כל הקריטריונים של מבחן CRAAP.
 2. הקצה משקלים או ציונים: קבע את החשיבות היחסית או המשקל היחסי של כל קריטריון במסגרת ההערכה המאוחדת. אתה יכול להקצות משקלים גבוהים יותר לקריטריונים ממודל הניקוד של אדמירליות נאט"ו מכיוון שהם מייצגים את הרמות העיקריות, בעוד שלקריטריוני מבחן CRAAP יכולים להיות משקלים נמוכים יותר כתתי-קריטריונים. לחלופין, תוכל להקצות ציונים או דירוגים לכל קריטריון על סמך הרלוונטיות וההשפעה שלהם על ההערכה הכוללת.
 3. פתח תהליך הערכה אוטומטי: תכנן אלגוריתמים או כללים המבוססים על הקריטריונים והמשקלים שהוגדרו כדי להפוך את תהליך ההערכה לאוטומטי. זה יכול לכלול טכניקות עיבוד שפה טבעית, ניתוח טקסט או שיטות אחרות כדי לחלץ מידע רלוונטי ולהעריך את הראיות מול הקריטריונים.
 4. חילוץ תכונות ראיות רלוונטיות: זהה את התכונות או התכונות של הראיות המתאימות לקריטריונים של בדיקת CRAAP ומודל הניקוד של אדמירליות נאט"ו. לדוגמה, עבור רשות, אתה יכול לשקול גורמים כגון אישורי מחבר, מוניטין מקור או סטטוס ביקורת עמיתים. חלץ תכונות אלה מהראיות המשמשות בתהליך ההערכה האוטומטית.
 5. החל את מסגרת ההערכה המאוחדת: שלב את תהליך ההערכה האוטומטי עם המסגרת המאוחדת. הזן את הראיות, יישם את האלגוריתמים או הכללים כדי להעריך את הראיות מול הקריטריונים שהוגדרו, והפק ציונים או דירוגים עבור כל קריטריון ורמת הערכה כוללת.
 6. צבור ופרש את התוצאות: צבר את הציונים או הדירוגים מכל קריטריון ורמה כדי לקבל הערכה כוללת של העדויות. קבע ספים או כללי החלטה לקביעת הסיווג הסופי של העדויות על סמך הציונים או הדירוגים המשולבים. פרש את התוצאות כדי להעביר את האמינות והאיכות של הראיות לבעלי העניין.
 7. אמת ושכלל את המסגרת המשולבת: אמת את הביצועים של המסגרת המשולבת על ידי השוואת תוצאותיה עם הערכות ידניות או אמות מידה שנקבעו. הערך את הדיוק, הדיוק, ההחזרה או מדדים רלוונטיים אחרים כדי להבטיח את יעילותם. חידוד ושיפור מתמיד של המסגרת על סמך משוב ותובנות חדשות.

על ידי שילוב מבחן CRAAP עם מודל הניקוד של אדמירליות נאט"ו, אתה יכול לשפר את תהליך ההערכה, תוך התחשבות בהיבטים הטכניים של הראיות והמטבע שלה, הרלוונטיות, הסמכות, הדיוק והמטרה שלה. אינטגרציה זו מספקת הערכה מקיפה ומגוונת יותר של אמינות הראיות ואיכותן.

 בהערכת ראיות סייבר כרוכה בפיתוח תהליך שיטתי המשלב את הקריטריונים של המודל ומתודולוגיית הניקוד. פירטנו שלבים אפשריים לאוטומציה של כל רמה של מודל ניקוד האדמירליות.

 1. אסוף ועבד מראש את ראיות הסייבר: אסוף את ראיות הסייבר הרלוונטיות, כגון קובצי יומן, נתוני תעבורה ברשת, חפצי מערכת או כל מידע דיגיטלי אחר הקשור לאירוע או לחקירה. עבד מראש את הנתונים כדי להבטיח עקביות ותאימות לניתוח, אשר עשוי לכלול ניקוי נתונים, נורמליזציה ועיצוב.
 2. הגדר את הקריטריונים לכל רמה: סקור את מודל ניקוד האדמירליות וזיהוי הקריטריונים לכל רמה. המודל מורכב בדרך כלל מכמה רמות, כגון רמה 1 (אינדיקציה), רמה 2 (אמונה סבירה), רמה 3 (אמונה חזקה) ורמה 4 (עובדה). הגדירו את הקריטריונים והאינדיקטורים הספציפיים להערכה בכל רמה בהתבסס על הנחיית המודל.
 3. פתח אלגוריתמים או כללים להערכת ראיות: תכנן אלגוריתמים או כללים שיכולים להעריך באופן אוטומטי את הראיות מול הקריטריונים שהוגדרו עבור כל רמה. זה יכול לכלול יישום טכניקות למידת מכונה, עיבוד שפה טבעית או מערכות מבוססות כללים כדי לנתח את הראיות ולבצע הערכות על סמך הקריטריונים.
 4. חילוץ מאפיינים מהראיות: זהה את התכונות או התכונות הרלוונטיות מהראיות שיכולות לתרום לתהליך ההערכה. תכונות אלו עשויות לכלול אינדיקטורים של פשרה, חותמות זמן, דפוסי רשת, מאפייני קבצים, או כל מידע רלוונטי אחר המתאים לקריטריונים של כל רמה.
 5. הקצה ציונים על סמך הקריטריונים: הקצה ציונים או דירוגים לראיות על סמך הקריטריונים לכל רמה של מודל ניקוד האדמירליות. הציון יכול להיות בינארי (למשל, עובר/נכשל), מספרי (למשל, בסולם של 1 עד 10), או כל סולם מתאים אחר המשקף את רמת הביטחון או האמונה הקשורים לראיות.
 6. שלב את תהליך הניקוד למערכת מאוחדת: פתח מערכת או אפליקציה מאוחדת המשלבת את תהליך הניקוד האוטומטי. מערכת זו צריכה לקחת את הראיות כקלט, ליישם אלגוריתמים או כללים כדי להעריך את הראיות, ולהפיק את הציונים או הדירוגים המתאימים עבור כל רמת מודל.
 7. אמת ושכלל את מערכת הניקוד האוטומטית: אמת את הביצועים של מערכת הניקוד האוטומטית על ידי השוואת תוצאותיה מול הערכות אנושיות או אמות מידה שנקבעו. נתח את הדיוק, הדיוק, הזכירה או מדדים רלוונטיים אחרים של המערכת כדי להבטיח את מהימנותה. חידד את המערכת לפי הצורך בהתבסס על תוצאות ההערכה.
 8. עדכן ושפר באופן מתמיד את המערכת: הישאר מעודכן במודיעין העדכני ביותר של איומי סייבר, טכניקות תקיפה וגורמים ראייתיים חדשים. עדכן ושפר באופן קבוע את מערכת הניקוד האוטומטית כדי להתאים למגמות המתעוררות, לחדד את הקריטריונים ולשפר את דיוק ההערכות.

אוטומציה של מודל ניקוד האדמירליות בהערכת ראיות סייבר דורשת מומחיות באבטחת סייבר, ניתוח נתונים ופיתוח תוכנה. עירבו מומחי תחום, מנתחי אבטחת סייבר ומדעני נתונים כדי להבטיח הטמעה והתאמה יעילה לדרישות הספציפיות של הארגון או מקרה השימוש.

שילוב מבחן ה-CRAAP (מטבע, רלוונטיות, סמכות, דיוק, מטרה) עם מודל הניקוד של אדמירליות נאט"ו יכול לספק מסגרת הערכה מקיפה להערכת האמינות והאיכות של ראיות סייבר.

 1. הגדר את הקריטריונים: שלב את הקריטריונים משני המודלים כדי ליצור קבוצה מאוחדת של קריטריונים להערכה. השתמש בקריטריונים המלאים של מודל הניקוד של אדמירליות נאט"ו כרמות ההערכה העיקריות, בעוד שמבחן CRAAP יכול לשמש כתת-קריטריונים בכל רמה. לדוגמה:
  • רמה 1 (אינדיקציה): הערכת הראיות לגבי מטבע, רלוונטיות וסמכות.
  • רמה 2 (אמונה סבירה): הערך את הראיות לדיוק ולמטרה.
  • רמה 3 (אמונה חזקה): נתח את הראיות עבור כל הקריטריונים של מבחן CRAAP.
  • רמה 4 (עובדה): אמת עוד יותר את הראיות עבור כל הקריטריונים של מבחן CRAAP.
 2. הקצה משקלים או ציונים: קבע את החשיבות היחסית או המשקל היחסי של כל קריטריון במסגרת ההערכה המאוחדת. אתה יכול להקצות משקלים גבוהים יותר לקריטריונים ממודל הניקוד של אדמירליות נאט"ו מכיוון שהם מייצגים את הרמות העיקריות, בעוד שלקריטריוני מבחן CRAAP יכולים להיות משקלים נמוכים יותר כתתי-קריטריונים. לחלופין, תוכל להקצות ציונים או דירוגים לכל קריטריון על סמך הרלוונטיות וההשפעה שלהם על ההערכה הכוללת.
 3. פתח תהליך הערכה אוטומטי: תכנן אלגוריתמים או כללים המבוססים על הקריטריונים והמשקלים שהוגדרו כדי להפוך את תהליך ההערכה לאוטומטי. זה יכול לכלול טכניקות עיבוד שפה טבעית, ניתוח טקסט או שיטות אחרות כדי לחלץ מידע רלוונטי ולהעריך את הראיות מול הקריטריונים.
 4. חילוץ תכונות ראיות רלוונטיות: זהה את התכונות או התכונות של הראיות המתאימות לקריטריונים של בדיקת CRAAP ומודל הניקוד של אדמירליות נאט"ו. לדוגמה, עבור רשות, אתה יכול לשקול גורמים כגון אישורי מחבר, מוניטין מקור או סטטוס ביקורת עמיתים. חלץ תכונות אלה מהראיות המשמשות בתהליך ההערכה האוטומטית.
 5. החל את מסגרת ההערכה המאוחדת: שלב את תהליך ההערכה האוטומטי עם המסגרת המאוחדת. הזן את הראיות, יישם את האלגוריתמים או הכללים כדי להעריך את הראיות מול הקריטריונים שהוגדרו, והפק ציונים או דירוגים עבור כל קריטריון ורמת הערכה כוללת.
 6. צבור ופרש את התוצאות: צבר את הציונים או הדירוגים מכל קריטריון ורמה כדי לקבל הערכה כוללת של העדויות. קבע ספים או כללי החלטה לקביעת הסיווג הסופי של העדויות על סמך הציונים או הדירוגים המשולבים. פרש את התוצאות כדי להעביר את האמינות והאיכות של הראיות לבעלי העניין.
 7. אמת ושכלל את המסגרת המשולבת: אמת את הביצועים של המסגרת המשולבת על ידי השוואת תוצאותיה עם הערכות ידניות או אמות מידה שנקבעו. הערך את הדיוק, הדיוק, ההחזרה או מדדים רלוונטיים אחרים כדי להבטיח את יעילותם. חידוד ושיפור מתמיד של המסגרת על סמך משוב ותובנות חדשות.

על ידי שילוב מבחן CRAAP עם מודל הניקוד של אדמירליות נאט"ו, אתה יכול לשפר את תהליך ההערכה, תוך התחשבות בהיבטים הטכניים של הראיות והמטבע שלה, הרלוונטיות, הסמכות, הדיוק והמטרה שלה. אינטגרציה זו מספקת הערכה מקיפה ומגוונת יותר של אמינות הראיות ואיכותן.

זכויות יוצרים 2023 Treadstone 71

צור קשר עם Treastone 71

צור קשר עם Treadstone 71 עוד היום. למידע נוסף על ניתוח יריב ממוקד, אימון בלוחמה קוגניטיבית והצעות למסחר מודיעיני.

פנו אלינו עוד היום!