331-999-0071

מודיעין Tradecraft ולוחמה קוגניטיבית

שיטת Treadstone 71 Intelligence Analysis AI

מה זה הכלי הזה?

The Treadstone 71 Intel Analysis Method is an advanced intelligence analysis platform designed to aid in the comprehensive understanding and interpretation of complex data sets in the context of cyber intelligence. We integrate in-depth analytical capabilities and methodologies to provide deep insights into cyber threats and strategic trends.

תכונות עיקריות:

 1. ניתוח מקיף: משתמש במקורות נתונים שונים כדי לספק ניתוח מפורט של מידע מודיעיני.
 2. טכניקות אנליטיות מובנות (SATS): מציע מגוון של SATs כדי לגשת למודיעין מנקודות מבט מרובות.
 3. חשיבה ביקורתית: משלב מודולים לשיפור מיומנויות החשיבה, הבנת הטיות קוגניטיביות ויישום קפדנות אינטלקטואלית.
 4. מסגרת STEMPLES Plus: משלבת את מסגרת STEMPLES Plus לניתוח מודיעין אסטרטגי, תוך התמקדות בגורמים חברתיים, טכניים, כלכליים, צבאיים, פוליטיים, משפטיים, חינוכיים וביטחוניים, יחד עם אינדיקטורים נוספים כמו היבטים דמוגרפיים והיבטים פסיכולוגיים.
 5. שילוב כתיבה אנליטית: מקל על יצירת דוחות מודיעיניים מקיפים בבהירות ובדיוק.

מה זה יכול לעשות:

 • סינתזה וניתוח נתונים: מעבד ומנתח ביעילות כמויות גדולות של נתונים כדי לזהות דפוסים, מגמות ותובנות אסטרטגיות.
 • Enhance Decision-Making: Provides actionable intelligence to assist in strategic decision-making processes.
 • הפחת הטיות קוגניטיביות: מסייע בזיהוי והפחתת הטיות קוגניטיביות בניתוח אינטליגנציה.
 • ניתוח הניתן להתאמה אישית: התאמה אישית של הניתוח להקשרים הגיאו-פוליטיים והחברתיים-תרבותיים הספציפיים של ישויות.
 • פיתוח תרחישים: תומך ביצירת תרחישים המבוססים על ראיות להנחות תכנון אסטרטגי.

מה זה לא יכול לעשות:

 • קבל החלטות: הוא אינו מקבל החלטות אוטונומיות אלא תומך בקבלת החלטות באמצעות נתונים מנותחים.
 • לחזות את העתיד: למרות שהוא יכול לחזות מגמות, הוא לא יכול לחזות אירועים עתידיים בוודאות מוחלטת.
 • תחליף לשיפוט אנושי: הכלי משלים אך אינו מחליף את ההבנה הניואנסית והשיפוט הביקורתי של אנליסטים אנושיים.
 • הבטחת דיוק נתונים: דיוק הפלט תלוי באיכות נתוני הקלט.

The Treadstone 71 Intel Analysis Method is a sophisticated tool for intelligence analysts, cyber threat researchers, and strategic planners. It enhances the ability to understand complex cyber environments, assisting in proactively identifying threats and strategically planning cyber defenses. By integrating comprehensive analysis techniques, critical thinking, and the STEMPLES Plus framework, it offers a robust platform for nuanced and in-depth intelligence analysis.

כיצד להשתמש בכלי:

 1. Getting Started: We greet users with an intuitive dashboard upon accessing the methods tool. Familiarize yourself with the layout and available modules: Forming an Intelligence Pattern, Evaluation, Analysis, Data Provenance, Structured Analytic Techniques (SATS), and Critical Thinking. Ask the tool about prompts.
 2. קלט נתונים: התחל בהזנת הנתונים שברצונך לנתח. הנתונים שלך עשויים לכלול תשומות מודיעיניות שונות כגון טקסטים, דוחות, מערכי נתונים וכדומה.
 3. בחירת שיטות ניתוח:
  • היווצרות דפוס: השתמש במודול זה כדי לזהות דפוסים ומגמות בנתונים שלך. זה עוזר בסינתזה ושילוב של עובדות כדי ליצור דפוסי אינטליגנציה מקיפים.
  • הערכה וניתוח: נצל את התכונות הללו לצלילה עמוקה לתוך הנתונים שלך, הערכת מהימנותם וניתוחם לקבלת תובנות ניתנות לפעולה.
  • מקור נתונים: ודא את המקור והאותנטיות של המידע שלך כאן.
  • טכניקות אנליטיות מובנות: בחר מתוך SATs שונים כדי לגשת לנתונים שלך מנקודות מבט אנליטיות שונות.
 4. חשיבה ביקורתית: צור קשר עם מודול זה כדי ליישם רשימות ביקורת חשיבה, לחקור הטיות קוגניטיביות ולתרגל שאלות סוקרטיות. מודול זה חיוני להבטחת ניתוח יסודי וחסר פניות.
 5. פירוש תוצאות: לאחר הניתוח, כלי השיטות מספק מידע מסונתז. השתמש בהנחיות כדי לפרש את התוצאות הללו במדויק.
 6. הפקת דוחות: השתמש בתכונות הדיווח כדי לאסוף ולהפיץ את הממצאים שלך בצורה ברורה, תמציתית ואפקטיבית.

שיטות עבודה מומלצות:

 • עדכן באופן קבוע את ההבנה שלך לגבי תכונות הכלי.
 • אמת והצלבת נתונים באופן רציף על דיוקם.
 • השתמש במודול חשיבה ביקורתית כדי לערער על הנחות והטיות.

תמיכה ומשוב:

 • השתמש בחומרי ההדרכה וההדרכות הזמינים.
 • צור קשר עם תמיכת לקוחות לבעיות טכניות או שאילתות.
 • לספק משוב לשיפור מתמיד של הכלי.

Remember, the Treadstone 71 Analysis Tool is a sophisticated aid in intelligence analysis, but its effectiveness is maximized when used by skilled analysts who interpret its outputs within the broader context of their intelligence objectives. Please send us comments and feedback at info AT treadstone71 DOT com

 השתמש בכלי

צור קשר עם Treastone 71

צור קשר עם Treadstone 71 עוד היום. למידע נוסף על ניתוח יריב ממוקד, אימון בלוחמה קוגניטיבית והצעות למסחר מודיעיני.

פנו אלינו עוד היום!