331-999-0071

תנאי שימוש באתר האינטרנט ותנאי שימוש

1. תנאי

על ידי גישה לאתר זה, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים והגבלות של האתר, לכל החוקים והתקנות החלים, ומסכים שאתה אחראי לעמידה בכל החוקים המקומיים החלים. אם אינך מסכים לאף אחד מהתנאים הללו, נאסר עליך להשתמש או לגשת לאתר זה. החומרים הכלולים באתר זה מוגנים על ידי זכויות היוצרים והסימנים המסחריים החלים.

2. להשתמש ברישיון

 1. הרשאה ניתנת להורדה זמנית של עותק אחד של החומרים (מידע או תוכנה) באתר האינטרנט של Treadstone 71 LLC לצפייה אישית ולא מסחרית בלבד. זוהי הענקת רישיון, לא העברת בעלות, ותחת רישיון זה, אינך רשאי:
  1. לשנות או להעתיק את החומר;
  2. להשתמש בחומרים לכל מטרה מסחרית, או לתצוגה ציבורי (מסחרי או לא מסחרי);
  3. ניסיון לבצע דה-קומפילציה או הנדסה לאחור של כל תוכנה הכלולה באתר של Treadstone 71 LLC;
  4. להסיר כל זכויות יוצרים או סימונים קנייניות אחרות של החומרים, או
  5. להעביר את החומרים לאדם אחר או "לשקף" את החומרים בכל שרת אחר.
 2. רישיון זה יסתיים באופן אוטומטי אם אתה מפר את אחת מההגבלות הללו ועלול להיסגר על ידי Treadstone 71 LLC בכל עת. עם סיום הצפייה שלך בחומרים אלה או עם סיום רישיון זה, עליך להשמיד את כל החומרים שהורדת שברשותך, בין אם בפורמט אלקטרוני או מודפס.

3. תנאי שימוש

 1. החומרים באתר של Treadstone 71 LLC מסופקים "כמות שהם". Treadstone 71 LLC אינה נותנת אחריות, מפורשת או משתמעת, ובזאת מתנערת ומבטלת את כל האחריות האחרות, לרבות, ללא הגבלה, אחריות משתמעת או תנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי-הפרה של קניין רוחני או הפרה אחרת של זכויות. יתרה מכך, Treadstone 71 LLC אינה מתחייבת או מציגה מצגים כלשהם בנוגע לדיוק, התוצאות הסבירות או המהימנות של השימוש בחומרים באתר האינטרנט שלה או הקשורים אחרת לחומרים כאלה או באתרים המקושרים לאתר זה.

4. מגבלות

בשום מקרה Treadstone 71 LLC או ספקיה לא יהיו אחראים לנזקים כלשהם (לרבות, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן נתונים או רווח, או עקב הפרעה עסקית,) הנובעים מהשימוש או מחוסר היכולת להשתמש בחומרים ב- Treadstone 71. אתר האינטרנט של LLC, גם אם Treadstone 71 LLC או נציג מורשה של Treadstone 71 LLC קיבלו הודעה בעל פה או בכתב על האפשרות לנזק כזה. מכיוון שחלק מתחומי השיפוט אינם מאפשרים הגבלות על אחריות משתמעת, או מגבלות של אחריות לנזקים תוצאתיים או נלווים, ייתכן שמגבלות אלה לא יחולו עליך.

5. תיקונים תיקונים

החומרים המופיעים באתר של Treadstone 71 LLC עשויים לכלול שגיאות טכניות, דפוסיות או צילומיות. Treadstone 71 LLC אינה מתחייבת שאף אחד מהחומרים באתר האינטרנט שלה מדויק, מלא או עדכני. Treadstone 71 LLC רשאית לבצע שינויים בחומרים הכלולים באתר האינטרנט שלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, Treadstone 71 LLC אינה מתחייבת לעדכן את החומרים.

6. קישורים

Treadstone 71 LLC לא בחנה את כל האתרים המקושרים לאתר האינטרנט שלה ואינה אחראית לתוכן של כל אתר מקושר כזה. הכללת כל קישור אינה מעידה על אישור של Treadstone 71 LLC לאתר. השימוש בכל אתר מקושר כזה הוא על אחריות המשתמש בלבד.

7. אתר תנאי שימוש שינויים

Treadstone 71 LLC רשאית לשנות את תנאי השימוש עבור האתר שלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. על ידי שימוש באתר זה אתה מסכים להיות כפוף לגרסה הנוכחית של תנאים והגבלות אלה.

8. הדין החל

כל תביעה הקשורה לאתר של Treadstone 71 LLC תהיה כפופה לחוקי מדינת מסצ'וסטס ללא התחשבות בהוראות ניגוד החוק שלה.

התנאים וההגבלות הכלליים חלים על השימוש באתר אינטרנט.

מדיניות הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. בהתאם לכך, פיתחנו מדיניות זו על מנת שתוכל להבין כיצד אנו אוספים, משתמשים, מתקשרים חושפים ועושים שימוש במידע אישי. להלן מתאר את מדיניות הפרטיות שלנו.

 • לפני או בזמן איסוף מידע אישי, אנו מזהים את המטרות שעבורן המידע נאסף.
 • אנו אוספים מידע אישי ומשתמשים בו אך ורק במטרה להגשים את המטרות שצוינו על ידינו ועבור מטרות תואמות אחרות, אלא אם נקבל את הסכמת הפרט הנוגע בדבר או כנדרש על פי דין.
 • אנחנו רק לשמור מידע אישי ככל שיידרש למימוש מטרות אלה.
 • אנו אוספים מידע אישי באמצעים חוקיים והוגנים, ומקום מתאים, עם ידע או הסכמתו של אדם מודאג.
 • נתונים אישיים צריך להיות רלוונטי המטרות שעבורן זה כדי לשמש, וכן, ככל שהדבר דרוש למטרות אלה, צריך להיות מדויק, שלם עד עדכני.
 • אנו נגן על מידע אישי באמצעי אבטחה סבירים כנגד אובדן או גניבה, וכן גישה לא מורשית, גילוי, העתקה, שימוש או שינוי.
 • אנו נעשה זמין ונגיש למידע לקוחות על המדיניות שלנו ומנהגים הקשורים בניהול מידע אישי.

אנו מחויבים לנהל את העסק שלנו על פי עקרונות אלה כדי להבטיח את הסודיות של מידע אישי מוגן ומתוחזק.

צור קשר עם Treastone 71

צור קשר עם Treadstone 71 עוד היום. למידע נוסף על ניתוח יריב ממוקד, אימון בלוחמה קוגניטיבית והצעות למסחר מודיעיני.

פנו אלינו עוד היום!