331-999-0071

כתיבה אנליטית, דיווח, תקצירים והפצה

קורס Treadstone 71 כתיבה אנליטית, דיווח והפצה מכסה הכשרה אינטנסיבית בכתיבה, תרגילים, ביקורות עמיתים, תדרוכים וביקורות, סוגי דוחות וטכניקות הפצה. אנו עוקבים אחר קהילת המודיעין ושיטות אקדמיות מוכחות שאומתו ואומתו לאורך שנים של ביצוע.

דמי קורס: $ 899.00

הקורס עוסק באופן לא כולל:

 • כתיבה אנליטית, דוחות ותמציות

  • מבוא
  • היוריסטיקה והנתח המדהים
  • דיבור וכתיבה, חדשות וידע
  • תוכניות כתיבה ועומס קוגניטיבי
  • יצירתיות והחזית הקונספטואלית
  • כתיבה אנליטית
  •               חומרי עזר
  •               עקרונות הכתיבה האנליטית
  •               יסודות כתיבה
  •                            תמציתיות
  •                            אמינות
  •                            הודעות
  •                            קול פעיל
  •                            מילים וניסוח
  •                            משפטים
  •                            סקירת פסקאות
  •                            ניסוח ביטחון
  •                            נוסח הסתברות
  •               עיצוב סטנדרטי
  •                            BLUF ו- AIMS
  •               התייחסות לשאלות מוקד
  •               הכרת בעל העניין שלך
  •                            רשימת ביקורת של בעלי עניין
  •                            רלוונטיות והתאמה לדרישות המודיעין
  •               שאלות מרכזיות לארגון המוצר שלך
  •               התחלת רשימת המשימות
  •               הקו האנליטי של מרץ
  •               מכין את הכתיבה שלך
  •               כללים לכתיבה אפקטיבית
  •               משמעויות
  •               תבנית כתיבה
  •               מתאר קונספט
  •               תהליך כתיבה אנליטית
  •                            זרימה ותוכן
  •                            סתירות אנליטיות
  •                            תנאים דו משמעיים
  •                            השוואות
  •                            גרפיקה
  •                            השתלשלות העניינים
  •                            כדורים
  •                            חוזק המידע התומך
  •                            המטרה שלך
  •                            קטן עד גדול
  •                            דוֹקטרִינָה
  •               עבירות דקדוק נפוצות
  •               שאלות ה- W
  •               אל!
  •               מאבד את הקורא שלך
  •               נקה קישורים
  •               קוהרנטיות אנליטית
  •               ציטוטים וביבליוגרפיה
  •               הגדרת Microsoft Word
  • דווח
  •               קטגוריות של מודיעין מוגמר
  •               דוחות מפורטים
  •               דוחות מייעצים
  •               דוחות מצב
  •               דוחות מידע רגישים
  •               דוחות הערכה
  •               חזוי
  •               STEMPLES פלוס
  •               כתובת אימייל
  •               מעקבים
  • עדיפות FLASH
  • תהליך עריכה
  •               טיוטות
  •               תהליך סקירה
  •                            סקירת מחזורים
  •               כותרת ביקורת עמיתים
  •                            איכות המידע
  •                            מקורות
  •                            עדויות ודוגמאות
  •                            סידור
  •                            קול
  •                            אָנָלִיזָה
  • תחתוני בריפס
  •               מבוא
  •               גוף הקצר
  •               סיכום
  •               תקופת היריב
  •               תמצית מודיעין נוכחית
  •               תקציר מודיעין תפעולי
  •               תקציר האירוע
  •               הערכת מודיעין
  •               תקציר מנהלים
  •               תקציר בעלי עניין
  • תדריכים
  • שיטות פרזנטציה
  • לולאת משוב 

התלמידים מקבלים הכשרה ממוקדת עם תרגול מעשי באמצעות תבניות ותרגילים שמשאירים את התלמיד מוכן לכתוב לניתוח מודיעיני. יש קצב וזרימה לכתיבה אנליטית. אנו עוזרים לך לבסס את הזרימה במהלך השיעור ומעניקים לך את הביטחון הדרוש למחבר מוצרים אנליטיים תוך מתן תדריך ברור, תמציתי ויעיל.

הקורס נמשך 60 יום החל מההרשמה. שישה-עשר (16) CPE מוענקים על הקוביה הזו.

צור קשר עם Treastone 71

צור קשר עם Treadstone 71 עוד היום. למידע נוסף על ניתוח יריב ממוקד, אימון בלוחמה קוגניטיבית והצעות למסחר מודיעיני.

פנו אלינו עוד היום!