331-999-0071

קורס אימון מקוון של חשיבה ביקורתית והטיה קוגניטיבית

אנליסטים ואנליסטים לבדם יוצרים אינטליגנציה. אמנם פלאים טכנולוגיים מסייעים לאנליסטים על ידי קטלוג והצגת נתונים, מידע וראיות בדרכים חדשות, אך הם אינם מבצעים ניתוח. כדי להיות יעילים ביותר, האנליסטים זקוקים למסגרת כוללת ורפלקטיבית כדי להוסיף חשיבה מובנית לחשיבה אינטואיטיבית. "חשיבה ביקורתית" מספקת מסגרת כזו והולכת רחוק יותר, באופן חיובי בהשפעת כל תהליך ניתוח המודיעין. אנליסטים המאמצים חשיבה ביקורתית עומדים בכדי לשפר את הניתוחים שלהם. מאמר זה מגדיר חשיבה ביקורתית בהקשר לניתוח מודיעיני, מסביר כיצד הוא משפיע על כל תהליך המודיעין, בוחן כיצד הוא מקשיח את אומנות ניתוח המודיעין, מציע כיצד ניתן ללמדו, ומסיק כיצד ניתן לשכנע את האנליסטים לאמץ הרגל זה.

האם אתה מכיר את ההטיות שלך? האם אתה מכיר את אלה מחברי הצוות שלך? האם הטיה מופיעה בניתוח ובכתיבה שלך?

צור קשר עם Treastone 71

צור קשר עם Treadstone 71 עוד היום. למידע נוסף על ניתוח יריב ממוקד, אימון בלוחמה קוגניטיבית והצעות למסחר מודיעיני.

פנו אלינו עוד היום!